Kynologické výcvikové zařízení

Výcvikové zařízení služební kynologie Celní správy ČR Heřmanice – v tomto zařízení probíhá výcvik služebních psů Celní správy ČR ve vyhledávání drog. Každoročně se zde pořádá mezinárodní mistrovství psovodů Celní správy ČR ve vyhledávání drog, kterého se účastní nejlepší psovodi Celní správy ČR, družstva Policie, Armády a Vězeňské služby ČR a také družstva celních správ jiných zemí, např. Rakouska, Norska, Lotyšska, Slovenska, Polska, USA a další. Hlavním cílem této akce je podpora tuzemské a mezinárodní spolupráce v boji proti nelegální distribuci omamných a psychotropních látek, organizovanému zločinu a mezinárodnímu terorismu.

V květnu roku 2005 získalo toto středisko prostřednictvím Světové celní organizace WCO statut Evropského kynologického výcvikového centra pod záštitou WCO.

ZDROJ: www.hermanice.com

Další zajímavosti okolí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.