Turbíny na Olešce

Naší obcí protéká malá říčka Oleška, která pramení v blízkých Jizerských horách. Obec byla protkána sítí kanálů, na kterých byly umístěny malé vodní elektrárny a vodní kola.

První jez a náhon začínal u provozovny čp. 7 (dnes sklárna Novotný), kde bylo vodní kolo, které pracovalo asi do r. 1960. V provozovně se paličkovaly krajky a pomocí transmisí se poháněly paličkovací stroje.

Další jez a náhon byl u horní vlakové zastávky a vedl přes zahrady do čp. 9 (nyní Severodrup), kde také byla malá vodní elektrárna a rovněž sloužila k pohonu paličkovacích strojů.

Jez a náhon vedl také od domu čp. 83 (rodinný domek) ke mlýnu, kde byla turbína a malá vodní nádrž, která byla zásobníkem vody pro mlýn. V 70. letech byl mlýn zbourán.

Voda z mlýna tekla náhonem kolem čp. 39 (stará škola) k čp. 46 (dnes rodinný domek), kde bylo vodní kolo, které pohánělo pilu. Dodnes zde stojí její zbytky.

Další jez a náhon byl u čp. 70 (rodinný domek). Po napojení Heřmanického potoka od lesa náhon pokračoval k čp. 55 (dnes rodinný domek), kde byla malá vodní elektrárna. Lesní potok sloužil jako zásobárna vody pro již dávno zrušenou továrnu. V prostoru za nynějším Výcvikovým střediskem služební kynologie k bývalému hřišti byla vodní nádrž.

Ve většině případů jsou tyto náhony zasypány a jsou nefunkční. Našim předkům ale velmi dobře sloužily. V 50. letech byla tendence stavět velké elektrárny a o tyto zdroje už nebyl zájem. Proto se ničily. V současnosti se hledají nové zdroje energie, jako jsou např. větrné elektrárny.

Další zajímavosti okolí

Komentáře nejsou povoleny.